D:\Domain\anphulaw.com\httpdocs\ Công Ty Luật An Phú - Luật sư tư vấn Pháp Luật- Bào chữa- Bảo vệ- Dịch vụ.
Trụ sở: Phòng 315, tầng3, Số nhà 33, ngõ 30, phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Danh mục
Địa chỉ liên hệ


VPGD 1: Khu phố Đền Rồng, phường Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.


VPGD 2: 236 Yết Kiêu, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

      
Mail : luatanphu@gmail.com
Web : http://www.anphulaw.com.


0989 851 169.

0904 226 799.
Thị trường Bất Động Sản
© Đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội:
    a. Người công với cách mạng
    b. Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước nước
Thăm dò dư luận
Trong tình hình kinh tế căng thẳng như hiện nay, thu nhập hàng tháng của bạn bị ảnh thưởng như thế nào ?
Giảm sút mạnh
Có giảm đôi chút nhưng không đáng kể
Không bị ảnh hưởng !
Lượt truy cập
002185250
ĐỐI TÁC

Hợp đồng gia công đặt hàng
Cập nhật :Thứ năm, 27-8-2009
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG
Số: /HĐGC
- Căn cứ
- Căn cứ.
Hôm nay, ngày........ tháng........ năm ........
Tại.......................................... (Địa điểm ký kết).
Chúng tôi gồm có:
Bên A (Bên đặt hàng):
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): ........................................................................................
- Địa chỉ: ......................................................................................................................
- Điện thoại: ................................................................................................................
- Tài khoản số:........................................ Mở tại ngân hàng: ...................................................
- Đại diện là Ông (bà):............................................ Chức vụ: ....................................
- Giấy ủy quyền số:...................................................................................................... (nều có).
Viết ngày...................... Do............................. chức vụ............................................... ký.
Bên B (bên sản xuất gia công):.................................................................................................
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): ......................................................................................
- Địa chỉ: ....................................................................................................................
- Điện thoại: ..............................................................................................................
- Tài khoản số:................................... Mở tại ngân hàng: ......................................................
- Đại diện là Ông (bà):....................................... Chức vụ: ......................................................
- Giấy ủy quyền số:.................................................................................................. (nều có).
Viết ngày.......................... Do................ chức vụ ........................................ký.
Hai bên thống nhất thỏa thuận lập hợp đồng với nội dung như sau:
Điều 1: Đối tượng hợp đồng:
1. Tên sản phẩm hàng hóa cần sản xuất: .....................................................
2. Quy cách phẩm chất:
- ..............................................................................................
- .............................................................................................
-.............................................................................................
Điều 2: Nguyên vật liệu chính và phụ:
1. Bên A có trách nhiệm cung ứng nguyên vật liệu chính gồm
a- Tên từng loại:................ Số lượng: .....................chất lượng; ....................................
b- Thời gian giao:.................. Tại địa điểm: .................................(Kho bên B)
c- Trách nhiệm bảo quản: bên B chịu mọi trách nhiệm về số lượng, chất lượng các nguyên liệu do bên A cung ứng và phải sử dụng đúng loại nguyên liệu đã giao vào sản xuất sản phẩm.
2. Bên B có trách nhiệm cung ứng các phụ liệu để sản xuất:
a- Tên từng loại:............... số lượng:.............. đơn giá(hoặc quy định chất lượng theo hàm lượng, theo tiêu chuẩn).
b- Bên A cung ứng tiền trước để mua phụ liệu trên. Tổng chi phí là: .................................................

Điều 3: Thời gian sản xuất và giao sản phẩm:
1. Bên B bắt đầu sản xuất từ ngày ............................
Trong quá trình sản xuất bên A có quyền kiểm tra và yêu cầu bên B sản xuất theo đúng mẫu sản phẩm đã thỏa thuận bắt đầu từ ngày đưa nguyên liệu vào sản xuất (nếu cần).
2. Thời gian giao nhận sản phẩm:
Nếu giao theo đợt thì:
a- Đợt 1: ngày........................... Địa điểm: ............................
b- Đợt 1: ngày.......................... Địa điểm: .............................
c- Đợt 1: ngày........................... Địa điểm: ............................
Nếu bên A không nhận đúng thời gian sẽ bị phạt lưu kho là:
Nếu bên B không giao hàng đúng thời gian, địa điểm sẽ phải bồi thường các chi phí:..............................
Điều 4: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng (nếu cần)
Điều 5: Thanh toán:
Thỏa thuận thanh toán toàn bộ hay từng đợt sau khi nhận hàng.
Thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản: .....................................................
Điều 6: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng:
1. Vi phạm về chất lượng: (làm lại, giảm giá, sửa chữa, bồi thường nguyên vật liệu v.v…).
2. Vi phạm số lượng: nguyên vật liệu không hư hỏng phải bồi thường nguyên liệu theo giá hiện thời
3. Ký hợp đồng mà không thực hiện: bị phạt tới 12% giá trị hợp đồng.
4. Vi phạm nghĩa vụ thanh toán: bồi thường theo tỷ lệ lãi suất ngân hàng v.v…
Điều 7: Thủ tục giải quyềt tranh chấp hợp đồng
1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi phát sinh các bên kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản).
2. Trường hợp có vấn đề tranh chấp không tự thương lượng được, hai bên thống nhất chuyển vụ việc đến tòa án là cơ quan có đủ thẩm quyền giải quyết những vụ tranh chấp này.
3. Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí trọng tài do bên có lỗi chịu.
Điều 8: Các thỏa thuận khác (nếu cần)
Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng:
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày.................... đến ngày .......................
Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó.................. ngày. Bên A có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.
Hợp đồng này được làm thành bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ......... bản.


ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ: Chức vụ:
Ký tên Ký tên
(Đóng dấu) (Đóng dấu)
Các tin khác
Trung tâm Dân sự kinh tế (Thứ hai, 17-8-2015 )
Hợp đồng sử dụng tác phẩm (Thứ năm, 27-8-2009 )

Các tin đã đưa ngày:   

Chỉ dẫn
Luật sư
Hỗ trợ trực tuyến


Góc nhỏ cần biết
Liên kết website
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
Hình sự, Hành chính, Đất đai
Dân sự, Hôn nhân và Gia đình
Thuế, Kế toán, Tài chính
QUẢNG CÁO

       

Liên Hệ Quảng Cáo

Công ty TNHH Luật An Phú

Trụ sở: Phòng 315, tầng3, Số nhà 33, ngõ 30, phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Website: http://anphulaw.com  - Email: luatanphu@gmail.com

(04).62570713 – Fax: 62570715

2009 © Copyright by: Công ty Luật An Phú, inc. All right reserved.