Điện thoại: (024) 625 707 13
  • Hình ảnh 1
  • Hình ảnh 2
  • Hình ảnh 4
  • Hình ảnh 3
  • Ảnh trang chủ mới

Hợp đồng gia công đặt hàng

Cập nhật: 27/08/2009
Lượt xem: 770
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG
Số: /HĐGC

- Căn cứ:

Hôm nay, ngày........ tháng........ năm ........
Tại.......................................... (Địa điểm ký kết).
Chúng tôi gồm có:
Bên A (Bên đặt hàng):
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): ........................................................................................
- Địa chỉ: ......................................................................................................................
- Điện thoại: ................................................................................................................
- Tài khoản số:........................................ Mở tại ngân hàng: ...................................................
- Đại diện là Ông (bà):............................................ Chức vụ: ....................................
- Giấy ủy quyền số:...................................................................................................... (nều có).
Viết ngày...................... Do............................. chức vụ............................................... ký.
Bên B (bên sản xuất gia công):.................................................................................................
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): ......................................................................................
- Địa chỉ: ....................................................................................................................
- Điện thoại: ..............................................................................................................
- Tài khoản số:................................... Mở tại ngân hàng: ......................................................
- Đại diện là Ông (bà):....................................... Chức vụ: ......................................................
- Giấy ủy quyền số:.................................................................................................. (nều có).
Viết ngày.......................... Do................ chức vụ ........................................ký.
Hai bên thống nhất thỏa thuận lập hợp đồng với nội dung như sau:
Điều 1: Đối tượng hợp đồng:
1. Tên sản phẩm hàng hóa cần sản xuất: .....................................................
2. Quy cách phẩm chất:
- ..............................................................................................
- .............................................................................................
-.............................................................................................
Điều 2: Nguyên vật liệu chính và phụ:
1. Bên A có trách nhiệm cung ứng nguyên vật liệu chính gồm
a- Tên từng loại:................ Số lượng: .....................chất lượng; ....................................
b- Thời gian giao:.................. Tại địa điểm: .................................(Kho bên B)
c- Trách nhiệm bảo quản: bên B chịu mọi trách nhiệm về số lượng, chất lượng các nguyên liệu do bên A cung ứng và phải sử dụng đúng loại nguyên liệu đã giao vào sản xuất sản phẩm.
2. Bên B có trách nhiệm cung ứng các phụ liệu để sản xuất:
a- Tên từng loại:............... số lượng:.............. đơn giá(hoặc quy định chất lượng theo hàm lượng, theo tiêu chuẩn).
b- Bên A cung ứng tiền trước để mua phụ liệu trên. Tổng chi phí là: .................................................

Điều 3: Thời gian sản xuất và giao sản phẩm:
1. Bên B bắt đầu sản xuất từ ngày ............................
Trong quá trình sản xuất bên A có quyền kiểm tra và yêu cầu bên B sản xuất theo đúng mẫu sản phẩm đã thỏa thuận bắt đầu từ ngày đưa nguyên liệu vào sản xuất (nếu cần).
2. Thời gian giao nhận sản phẩm:
Nếu giao theo đợt thì:
a- Đợt 1: ngày........................... Địa điểm: ............................
b- Đợt 1: ngày.......................... Địa điểm: .............................
c- Đợt 1: ngày........................... Địa điểm: ............................
Nếu bên A không nhận đúng thời gian sẽ bị phạt lưu kho là:
Nếu bên B không giao hàng đúng thời gian, địa điểm sẽ phải bồi thường các chi phí:..............................
Điều 4: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng (nếu cần)
Điều 5: Thanh toán:
Thỏa thuận thanh toán toàn bộ hay từng đợt sau khi nhận hàng.
Thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản: .....................................................
Điều 6: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng:
1. Vi phạm về chất lượng: (làm lại, giảm giá, sửa chữa, bồi thường nguyên vật liệu v.v…).
2. Vi phạm số lượng: nguyên vật liệu không hư hỏng phải bồi thường nguyên liệu theo giá hiện thời
3. Ký hợp đồng mà không thực hiện: bị phạt tới 12% giá trị hợp đồng.
4. Vi phạm nghĩa vụ thanh toán: bồi thường theo tỷ lệ lãi suất ngân hàng v.v…
Điều 7: Thủ tục giải quyềt tranh chấp hợp đồng
1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi phát sinh các bên kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản).
2. Trường hợp có vấn đề tranh chấp không tự thương lượng được, hai bên thống nhất chuyển vụ việc đến tòa án là cơ quan có đủ thẩm quyền giải quyết những vụ tranh chấp này.
3. Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí trọng tài do bên có lỗi chịu.
Điều 8: Các thỏa thuận khác (nếu cần)
Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng:
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày.................... đến ngày .......................
Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó.................. ngày. Bên A có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.
Hợp đồng này được làm thành bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ......... bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                   ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ:                                                     Chức vụ:
Ký tên                                                            Ký tên
(Đóng dấu)                                                 (Đóng dấu)

Công ty Luật An Phú nhận tư vấn tại nhà, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, qua thư điện tử; Thù lao của Luật sư dựa vào sự đánh giá của khách hàng và hiệu quả  công việc.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Luật An Phú

Trụ sở chính: Phòng 315 tầng 3 Tòa nhà văn phòng Việt Anh, số 33 ngõ 142  đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 04.625.707.13; Fax: 04.625.707.15;

Email: luatanphu@gmail.com
Website: www.anphulaw.com

Văn phòng giao dịch 1: Khu phố Đền Rồng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh:

Văn phòng giao dịch 2: Số 236 phố Yết Kiêu, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 


           Số cần gọi gấp: 0904 226 799-  09898.511.69

Luật An Phú: Cam kết đem lại An vui, Thịnh vượng cho mọi khách hàng

 

 

 ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH AN PHÚ
  Add: Trụ sở: Phòng 315, tầng3, Số nhà 33, ngõ 30, phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
  Phone(024) 625 707 13 – Fax: (024) 625 707 15
VPGD: Số nhà 1 ngõ 5 phố Lý Nhân Tông, khu phố Đền Rồng, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
  Phone0967 566 878
  Hotline:  0904.226.799 | 0388.477.456 | 0989.981.169
  Website: http://anphulaw.com
  Email:  luatanphu@gmail.com
CÁC GIẢI THƯỞNG
LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI
ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ PHÁP LÝ
ĐĂNG KÝ HỦY BỎ
Copyright 2015 anphulaw.com. ALL RIGHTS RESERVED.. Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành thông tin từ website này